Ordinea de zi

Proiect

 

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

 

25 septembrie 2020

ora: 16.00

     mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 119

 1. Pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4240 din 14 septembrie 2020 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020” și privind degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivelul al doilea
 2. Privind prezentarea informațiilor asupra executării hotărârii nr. 4124 din 25 august 2020 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020”
 3. Cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale ce vor fi utilizate în cadrul alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020
 4. Pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisie Electorale Centrale nr. 4195 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1”
 5. Pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisie Electorale Centrale nr. 4205 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12”
 6. Pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisie Electorale Centrale nr. 4221 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sângerei nr. 28”
 7. Pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisie Electorale Centrale nr. 4223 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30”
 8. Pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4240 din 14 septembrie 2020 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020” și privind degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivelul al doilea
 9. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea domnului Tudor Deliu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020
 10. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020
 11. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020
 12. Cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020
 13. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Filialei din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente  în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020
 14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași
 15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ucrainca, raionul Căușeni
 16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni
 17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni
 18. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chetrosu, raionul Drochia
 19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrlița, raionul Fălești
 20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sănătăuca, raionul Florești
 21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Beștemac, raionul Leova
 22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hănăsenii Noi, raionul Leova
 23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni
 24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căplani, raionul Ștefan Vodă
 25. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Telenești, raionul Telenești

 

Vicepreședintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Vladimir ȘARBAN