Modul de petiţionare

 

Modalităţile prin care se poate adresa o petiţie Comisiei Electorale Centrale sînt următoarele:

  • prin poştă la adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 119, MD 2012
  • prin e-mail la adresa: info@cec.md
  • prin depunere directă în anticamera Comisiei Electorale Centrale
  • prin depunere în cutia poştală la intrarea în sediul Comisiei

 

În cazul în care doriţi să obţineţi o confirmare a depunerii petiţiei prin aplicarea  pe exemplarul dvs. a ştampilei cu  data şi numărul de intrare, atunci va trebui  să vă prezentaţi în una din  zilele de lucru, între  orele 09.00 şi 12.00, la sediul Comisiei, etajul II, Anticamera.

 

Cerinţe faţă de petiţie

 

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul.

Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.

Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.