Ordinea de zi

Proiect

 

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

 

9 august 2022

ora 9:00

mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119

 

  1. Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022

Raportor: Pavel Postica

 

  1. Cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 octombrie 2022

Raportor: Pavel Postica

 

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Alexandr BERLINSCHII