Procesul decizional

Nr.
d/o

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre

Subdiviziunea/ persoana responsabilă

Anunț privind consultarea publică/organizarea ședințelor

Proiectul și materialele aferente pentru consultare publică

Rezultatele consultării publice

Proiectul după organizarea consultărilor publice

Statut/decizia adoptată

                                                                                                                                                        2024
1. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea unor acte normative ale Comisiei Electorale Centrale”

Direcția Supreveghere și  control privind finanțarea partidelor politice                  (022-578-996)

e-mail: info@cec.md

   ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea unor acte normative ale Comisiei Electorale Centrale”  

Proiect de hotărâre

 

Nota informativă

     
2. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea unor acte normative ale Comisiei Electorale Centrale”

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

(022-251-468)

e-mail: info@cec.md

ANUNȚ privind inițierea consultării publice a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea pct. 30 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155 din 4 august 2023”

Proiect de hotărâre

 

Nota informativă

     
3. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării alegerilor”

Direcția financiar-economică

(022-578-993)

e-mail: info@cec.md

ANUNȚ privind inițierea consultării publice a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de compensare a cheltuielilor suportate din bugetul de stat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale”

Proiect de hotărâre

Proiect instrucțiune

Nota informativă

     
4. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de înregistrare a participanților la referendum, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1201/2023”

Direcția Juridică 

(022-201-896)

e-mail: info@cec.md

         
5.

Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea regulamentului privind constituirea și funcționarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului” sunt stabilite la poziția nr. 5, anul 2023 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale).

Direcția Juridică 

(022-201-897)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului”

Proiect de hotărâre

Proiectul de regulament

Nota informativă

     
6. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea secțiilor de votare peste hotare” sunt stabilite la poziția nr. 5, anul 2023 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale).

Direcția Juridică 

(022-201-897)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea secțiilor de votare peste hotare”

Proiect de hotărâre

Proiectul de regulament

Nota informativă

     
7. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind înregistratea prealabilă” sunt stabilite la poziția nr. 5, anul 2023 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale).

Direcția Juridică 

(022-201-467)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind înregistratea prealabilă”

Proiect de hotărâre

Proiectul de regulament

Nota informativă

     
8.  

Direcția Analiză și Documentare

(022-251-462)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii privind organizarea consultării publice a proiectului Programului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2024 - 2026

Proiect de hotărâre

Proiectul Programului Strategic

Anexa Programului Strategic

     
9.  

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

 

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Programului strategic al Centrul de instruire continuă în domeniul electoral pentru anii 2024-2027”

Proiect de hotărâre

Proiectul Programului Strategic

Anexa Programului Strategic

     
10. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1205/2023”

Direcția Juridică 

(022-251-467)

e-mail: info@cec.md

         
11. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile electorale în cazul suspendării votării”

(022-251-451)

e-mail: info@cec.md

ANUNȚ privind inițierea consultării publice a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile electorale în cazul suspendării votării”

Proiect de hotărâre

Proiectul de regulament

Nota informativă

     
12

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1166/2023 ”

Direcția Juridică 

(022-201-896)

e-mail: info@cec.md

         
13. ANUNȚ referitor la inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile electorale în cazul exercitării dreptului de vot prin corespondență”

Direcția Juridică 

(022-251-451)

e-mail: info@cec.md

         
14. ANUNȚ referitor la inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de votare prin corespondență”

Direcția Juridică 

(022-251-451)

e-mail: info@cec.md

         
15. ANUNȚ referitor la inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind numărarea, centralizarea, consemnarea și afișarea rezultatelor votării prin corespondență”

Direcția Juridică 

(022-251-451)

e-mail: info@cec.md

 

       
16. ANUNȚ referitor la inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului privind Registrul funcționarilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1184/2023”

Direcția Juridică 

(022-251-451)

e-mail: info@cec.md

         
17. ANUNȚ referitor la inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobate prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1186/2023” 

Direcția Juridică 

(022-251-451)

e-mail: info@cec.md

         
18.  

Direcția Juridică 

(022-201-896)

Directia Management Alegeri

(022-251-454)

e-mail: info@cec.md

ANUNȚ privind inițierea și organizarea consultării publice a proiectului de hotărâre „Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și a referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024” 

Proiect de hotărâre

Proiectul Planului Calendaristic

Nota informativă

     
19.  

Direcția Juridică 

(022-251-451)

e-mail: info@cec.md

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137 din 28 iulie 2023”

Proiect de hotărâre

Nota informativă

     
20.  

Direcția Juridică 

(022-251-451)

e-mail: info@cec.md

ANUNȚ privind inițierea și organizarea consultării publice a proiectului de hotărâre „Cu privire la particularitățile reflectării în mass-media a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024”

Proiect de hotărâre

Nota informativă

     
21.  

Direcția Juridică 

(022-251-451)

e-mail: info@cec.md

ANUNȚ privind inițierea consultării publice a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile organizării și implementării votului prin corespondență la scrutinele naționale”

Proiect de hotărâre

Proiectul de regulament

Nota informativă

     
                                                                                                                                                         2023
1. Anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea/modificarea regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale

Direcția Juridică 

(022-578-997)

e-mail: info@cec.md

         
2. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea funcționarilor electorali”

Direcția Juridică 

(022-201-897)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală anunță consultări publice asupra proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea formării/specializării în domeniul electoral”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Nota informativă

     
3.  

Direcția Juridică 

(022-201-897)

e-mail: info@cec.md

 

Comisia Electorală Centrală anunță consultări publice asupra proiectelor de hotărâri „Cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale permanente de nivelul al doilea” și „Cu privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre

Notă informativă

   

Hotărârea CEC nr. 904 din 31 ianuarie 2023

Hotărârea CEC nr. 905 din 31 ianuarie 2023

4. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice” sunt stabilite la poziția nr. 1 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică 

(022-578-997)

Direcția Supreveghere și  control privind finanțarea partidelor politice                  (022-578-996)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală anunță consultări publice asupra proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Anexa nr. 1 la regulament

Anexa nr. 2 la regulament

Anexa nr. 3 la regulament

Anexa nr. 4 la regulament

Anexa nr. 5 la regulament

Anexa nr. 6 la regulament

Anexa nr. 7 la regulament

Anexa nr. 8 la regulament

Anexa nr. 9 la regulament

Nota informativă

 

Sinteza propuneril (vers. 1)

Sinteza propunerilor (vers. 2- repetată)

  Hotărârea CEC nr. 1102/2023
5. Anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale

Direcția Juridică 

(022-578-997)

e-mail: info@cec.md

         
6. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor” sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale).

Direcția Juridică 

(022-251-467)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor

Proiect de hotărâre

Notă informativă

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

    Hotărârea CEC nr. 1140/2023
7. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale” sunt stabilite la poziția nr. 1 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică 

(022-251-467)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale

Proiectul de hotărâre

Notă informativă

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Anexa nr. 1 la regulament

Anexa nr. 2 la regulament

Anexa nr. 3 la regulament

Anexa nr. 4 la regulament

Anexa nr. 5 la regulament

Anexa nr. 6 la regulament

Anexa nr. 7 la regulament

Anexa nr. 8 la regulament

Anexa nr. 9 la regulament

Anexa nr. 10 la regulament

Anexa nr. 11 la regulament

Anexa nr. 12 la regulament

     
8. Anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale

Direcția Juridică 

(022-578-997)

         
9. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscriptie în perioada electorală” sunt stabilite la poziția nr. 1 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică 

(022-201-896)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscriptie în perioada electorală”

 

 

Comisia Electorală Centrală anunță despre prelungirea termenului pentru consultări publice a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală”.

Proiect de hotărâre

Notă informativă

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

    Hotărârea CEC nr. 1100/2023
10.

Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile  de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale" sunt stabilite la poziția nr. 1 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică 

(022-201-896)

Directia Management Alegeri

(022-251-454)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile  de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale”

 

Comisia Electorală Centrală anunță despre prelungirea termenului pentru consultări publice a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale”.

Proiect de hotărâre

Notă informativă

Proiectul de regulament

Anexe la proiectul de regulament

 

   

Hotărârea CEC nr. 1103/2023

 

 

 

11. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public" sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-251-467)

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

(022-251-468)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public”

 

Comisia Electorală Centrală anunță despre prelungirea termenului pentru consultări publice a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și divuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public”.

Proiect de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

 

     
12.  Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare" sunt stabilite la poziția nr. 1 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-251-467)

Directia Management Alegeri

(022-251-479)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare”

Proiect de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

    Hotărârea CEC nr. 1101/2023
13. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media din Republica Moldova" sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-251-467)

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

(022-251-468)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media din Republica Moldova”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

    Hotărârea CEC nr. 1137/2023
14. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală" sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-251-467)

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

(022-251-468)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală”

 

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

 

    Hotărârea CEC nr. 1138/2023 
15. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere a concurentului electoral" sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică 

(022-578-997)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere a concurentului electoral”

 

Comisia Electorală Centrală anunță despre prelungirea termenului pentru consultări publice a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere a concurentului electoral”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Notă informativă

Sinteza propunerilor    Hotărârea CEC nr. 1130/2023
16. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea reprezentantului concurentului electoral" sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică 

(022-551-467)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea reprezentantului concurentului electoral”

 

Comisia Electorală Centrală anunță despre prelungirea termenului pentru consultări publice a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea reprezentantului concurentului electoral”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Notă informativă

Sinteza propunerilor    Hotărârea CEC nr. 1129/2023
17. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți" sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică 

(022-578-997)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la soți”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

    Hotărârea CEC nr. 1139/2023
18. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile înregistrării blocurilor electorale" sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-251-467)

Direcția Management Alegeri

(022-251-458)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consulări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale”

Proiectul de hotărâre

Proiectul instrucțiunii (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

    Hotărârea CEC nr. 1131/2023
19. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-251-467)

Direcția Management Alegeri

(022-251-479)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consulări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă”

Proiectul de hotărâre

Proiectul instrucțiunii (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

 

   
20. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind examinarea contestațiilor în perioada electorală” sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-997)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a contestațiilor în perioada electorală”

Proiectul de hotărâre

Proiectul regulamentului (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

Sinteza propunerilor   Hotărârea CEC nr. 1128/2023
21. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului pentru aprobarea Regualemntului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora” sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-467)

Direcția comunicare, relații publice și mass media

(022-251-468)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind statutul observatorilor și proceura de acreditare a acestora”

Proiectul de hotărâre

Proiectul regulamentului (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
22. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-997)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare”

Proiectul de hotărâre

Proiectul regulamentului (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
23. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-997)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de instrucțiune (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

    Hotărârea CEC nr. 1148/2023
24. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile votării pe parcursul a două zile” sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-467)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile votării pe parcursul a două zile”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
25. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-467)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
26.  Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție” sunt stabilite la poziția nr. 1 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-467)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
27. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind Registrul funcționarilor electorali” sunt stabilite la poziția nr. 5 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-997)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind Registrul funcționarilor electorali”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
28. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-201-897)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
29. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la infrastructura secției de votare” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-467)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la infrastructura secției de votare”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de instrucțiune (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
30. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de înregistrare a participanților la referendum” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-578-467)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de înregistrare a participanților la referendum”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
31.  

Direcția Management Alegeri

(022-251-466)

Comisia Electorală Centrală anunță despre inițierea elaborării și prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul programului calendaristic (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

    Hotărârea CEC nr. 1150/2023
32. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor (materialelor) și a echipamentului electoral după închiderea secțiilor de votare” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-201-897)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor (materialelor) și a echipamentului electoral după închiderea secțiilor de votare”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de instrucțiune (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
33. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arhivei Comisiei Electorale Centrale” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-201-897)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arhivei Comisiei Electorale Centrale”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
34. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale” sunt stabilite la poziția nr. 1 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția juridică

(022-578-997)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament (anexă la proiectul de hotărâre)

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Notă informativă

     
35. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția juridică

(022-578-997)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile în organele electorale, a acheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, aprobarea formularelor documentelor primare și managementul angajamentelor”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de instrucțiune (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
36. Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Juridică

(022-251-467)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la aprobarea, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de instrucțiune (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
37.  Notă: Informații privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura de renumărare a buletinelor de vot” sunt stabilite la poziția nr. 8 (anunț privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâre).

Direcția Management Alegeri

(022-578-998)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura de renumărare a buletinelor de vot”.

Proiectul de hotărâre

Proiectul de instrucțiune (anexă la proiectul de hotărâre)

Notă informativă

     
                                                                                                                                                          2022
1. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a legislației conexe”

Direcția juridică

(022-578-997)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectului hotărârii „Cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a legislației conexe”

Proiectul de  hotărâre

Notă informativă

Anexă. Capitolul 2.

Anexă. Capitolul 3.

Anexă. Capitolul 4.

Anexă. Capitolul 5.

Anexă. Capitolul 6.

Anexă. Capitolul 11.

Anexă. Capitolul 12.

Anexă.Capitolul 13.

Anexă. Capitolul 14.

Sinteza propunerilor pentru Capitolul 2

Sinteza propunerilor pentru Capitolul 3

Sinteza propunerilor pentru Capitolul 4

Sinteza propunerilor pentru Capitolul 5

Siniteza propunerilor pentru Capitolul 6

Sinteza propunerilor pentru Capitolul 11

Sinteza propunerilor pentru Capitolul 12

Sinteza propunerilor pentru Capitolul 13

Sinteza propunerilor pentru Capitolul 14

Proiectul de hotărâre

Anexa nr.1. Codul electoral

Anexa nr.2. Legislația conexă

Hotărârea CEC nr. 550 din 14 iunie 2022

Anexa nr. 1. Codul electoral

Anexa nr. 2. Legislația conexă

Concordanța articolelor

Notă informativă

2. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului de vot prin internet „e-Votare””

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului de vot prin internet „E-Votare””

Proiectul de hotărâre

Conceptul Sistemul de vot prin internet „e-Votare” (anexă)

Sinteza propunerilor

Proiectul de hotărâre

Anexa (conceptul)

Hotărârea CEC nr. 572 din 27 iunie 2022
3.   e-mail: info@cec.md Comisia Electorală Centrală anunță despre inițierea procedurii de creare a unui grup de lucru interinstituțional și prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet”

Proiectul de hotărâre

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

    Hotărârea CEC nr. 725 din 11 octombrie 2022 
4.  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei Electorale Centrale”

Direcția juridică

(022-201-896)

e-mail: info@cec.md

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei Electorale Centrale”

Proiectul de hotărâre

Anexă (proiectul de regulament)

Nota informativă

    Hotărârea CEC nr. 1098/2023
5. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Centrului de instruire continuă în domeniul electoral” e-mail: info@cec.md Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral”

Proiectul de hotărâre

Anexă (proiectul de regulament)

Nota informativă

    Hotărârea CEC nr. 1099/2023
6. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”

e-mail: info@cec.md

(022-201-897)

Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare și atribuire a mandatelor de primar și de consilier”

Proiectul de hotărâre

Proiectul de regulament și anexele la acesta

Nota informativă

Sinteza propunerilor   Hotărârea CEC nr. 1104/2023
                                                                                                                                                          2019 - 2021

1.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare”.

Direcția Juridică

Direcția Tehnologii Informaționale și Gestionarea Listelor Electorale

Proiectul de hotărîre

Regulament

Notă informativă

 

 

 

 Hotărîrea CEC nr. 2265 din 8 februarie 2019

2.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aporbat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015”.

Direcția juridică

Direcția financiar-economică

Proiect de hotărîre

Notă informativă

Anexă

 

 

 

Hotărîrea CEC nr. 2521 din 18 iunie 2019

3.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale”.

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale”.

Proiect de hotărîre

Regulament

Notă informativă

 

 

 

 

 

Hotărîrea CEC nr. 2584 din 20 august 2019

4.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018”.

 

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018”. 

Proiect de hotărîre

Notă informativă

Anexă

   

Hotărîrea CEC nr. 2592 din 28 august 2019

5.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018”.

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018”.  

Proiect de hotărîre

Notă informativă

   

 

Hotărîrea CEC nr. 2591 din 28 august 2019

6. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018”. 

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

Notă de argumentare privind adoptarea în regim de urgență a hotărîrii Comisie Electorale Centrale nr. 2593 din 28 august 2019      

 

Hotărîrea CEC nr. 2593 din 28 august 2019

7. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura generală a renumărării buletinelor de vot”.

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

         
8. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006”.

Direcția juridică

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006”.

Proiect de hotărîre

Notă informativă

Anexă la nota informativă

   

 

Hotărîrea CEC nr. 2637 din 2 septembrie 2019

9. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023”.

Direcția juridică

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023”

Proiect de hotărîre

Planul strategic

   

 

Hotărârea CEC nr. 3586 din 15 ianuarie 2020

10.

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea exit-pollurilor”

 

Direcția juridică

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

Anunț consultări publice proiectul de hotărâre Regulament exit poll

Proiect HCEC Aprobarea Regulamen exit pollurilor

Nota informativă Proiect HCEC aprobare Regulament exit polluri

Anexă Regulament exit-pollurilor

     
11. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din  18 august 2016”

 

Proiect de hotărâre

Notă informativă

    Hotărârea CEC nr. 4121 din 19 august 2020
12. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

NOTĂ DE ARGUMENTARE privind motivele adoptării în regim de urgență a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4122/2020 „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1702/2018”

      Hotărârea CEC nr. 4122 din 19 august 2020
13. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734 din 3 iulie 2018”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

NOTĂ DE ARGUMENTARE privind motivele adoptării în regim de urgență a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4123/2020 „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1734/2018”

      Hotărârea CEC nr. 4123 din 19 august 2020
14.

Comisia Electorală Centrală anunță părțile interesate asupra inițierii procesului de elaborare a proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru  organizarea și desfășurarea alegerilor”

          Hotărârea CEC nr. 4191 din 9 septebrie 2020
15.

Comisia Electorală Centrală anunță despre elaborarea și adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018.

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

 

Proiect de hotărâre

Notă informativă

     
16. Comisia Electorală Centrală anunță despre elaborarea și adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la alegerile prezidențiale și referendumul republican, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 322/2016”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

 

Proiect de hotărâre

Notă informativă

   

Hotărârea CEC nr. 4190 din 9 septembrie 2020

17. Comisia Electorală Centrală anunță despre elaborarea și adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1732/2018”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

 

Proiect de hotărâre

Notă informativă

     
18.

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2974/2014”

Direcția juridică

Direcția Tehnologii Informaționale și Gestionarea Listelor Electorale

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2974/2014”

Proiect de hotărâre

Notă informativă

     
19. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la Registrul funcționarilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 22/2011

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul Informațional Automatizat „Registrul funcționarilor electorali”

Proiect de hotărâre

Anexă  (proiectul de regulament)

Nota informativă

     
20. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electrale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 137/2006” Direcția juridică         Anunț privind retragerea din procesul de elaborare a proiectului de hotărâre
21. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3109/2014” Direcția juridică         Anunț privind retragerea din procesul de elaborare a proiectului de hotărâre
22. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la avertizorii de integritate în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2548/2014” Direcția juridică         Anunț privind retragerea din procesul de elaborare a proiectului de hotărâre
23. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1030/2011” 

Direcția juridică

CICDE

        Anunț privind retragerea din procesul de elaborare a proiectului de hotărâre
24. Anunț privind inițierea modificării unor regulamente ale Comisiei Electorale Centrale și prezentarea spre consultări publice a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale.

Direcția juridică, 

Direcția financiar-economică

 

Proiect de hotărâre

Anexe

Nota informativă

Sinteza propunerilor   Anunț privind retragerea din procesul de consultări publice a proiectului de hotărâre