Procesul decizional

Nr.
d/o

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre

Subdiviziunea/ persoana responsabilă

Anunț privind consultarea publică/organizarea ședințelor

Proiectul și materialele aferente pentru consultare publică

Rezultatele consultării publice

Proiectul după organizarea consultărilor publice

Statut/decizia adoptată

1.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare”.

Direcția Juridică

Direcția Tehnologii Informaționale și Gestionarea Listelor Electorale

Proiectul de hotărîre

Regulament

Notă informativă

 

 

 

 Hotărîrea CEC nr. 2265 din 8 februarie 2019

2.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aporbat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015”.

 Direcția juridică

 Direcția financiar-economică

Proiect de hotărîre

Notă informativă

Anexă

 

 

 

Hotărîrea CEC nr. 2521 din 18 iunie 2019

3.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale”.

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale”.

Proiect de hotărîre

Regulament

Notă informativă

 

 

 

 

 

Hotărîrea CEC nr. 2584 din 20 august 2019

4.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018”.

 

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018”. 

Proiect de hotărîre

Notă informativă

Anexă

   

Hotărîrea CEC nr. 2592 din 28 august 2019

5.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018”.

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018”.  

Proiect de hotărîre

Notă informativă

   

 

Hotărîrea CEC nr. 2591 din 28 august 2019

6. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018”. 

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

Notă de argumentare privind adoptarea în regim de urgență a hotărîrii Comisie Electorale Centrale nr. 2593 din 28 august 2019      

 

Hotărîrea CEC nr. 2593 din 28 august 2019

7. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura generală a renumărării buletinelor de vot”.

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

         
8. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006”.

Direcția juridică

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006”.

Proiect de hotărîre

Notă informativă

Anexă la nota informativă

   

 

Hotărîrea CEC nr. 2637 din 2 septembrie 2019