Procesul decizional

Nr.
d/o

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre

Subdiviziunea/ persoana responsabilă

Anunț privind consultarea publică/organizarea ședințelor

Proiectul și materialele aferente pentru consultare publică

Rezultatele consultării publice

Proiectul după organizarea consultărilor publice

Statut/decizia adoptată

1.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare”.

Direcția Juridică

Direcția Tehnologii Informaționale și Gestionarea Listelor Electorale

Proiectul de hotărîre

Regulament

Notă informativă

 

 

 

 Hotărîrea CEC nr. 2265 din 8 februarie 2019

2.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aporbat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015”.

 Direcția juridică

 Direcția financiar-economică

Proiect de hotărîre

Notă informativă

Anexă

 

 

 

Hotărîrea CEC nr. 2521 din 18 iunie 2019

3.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale”.

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale”.

Proiect de hotărîre

Regulament

Notă informativă

 

 

 

 

 

Hotărîrea CEC nr. 2584 din 20 august 2019

4.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018”.

 

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018”. 

Proiect de hotărîre

Notă informativă

Anexă

   

Hotărîrea CEC nr. 2592 din 28 august 2019

5.

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018”.

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018”.  

Proiect de hotărîre

Notă informativă

   

 

Hotărîrea CEC nr. 2591 din 28 august 2019

6. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018”. 

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

Notă de argumentare privind adoptarea în regim de urgență a hotărîrii Comisie Electorale Centrale nr. 2593 din 28 august 2019      

 

Hotărîrea CEC nr. 2593 din 28 august 2019

7. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura generală a renumărării buletinelor de vot”.

Direcția Juridică

Direcția Management Alegeri

         
8. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006”.

Direcția juridică

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006”.

Proiect de hotărîre

Notă informativă

Anexă la nota informativă

   

 

Hotărîrea CEC nr. 2637 din 2 septembrie 2019

9. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023”.

Direcția juridică

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023”

Proiect de hotărîre

Planul strategic

   

 

Hotărârea CEC nr. 3586 din 15 ianuarie 2020

10.

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea exit-pollurilor”

 

Direcția juridică

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

Anunț consultări publice proiectul de hotărâre Regulament exit poll

Proiect HCEC Aprobarea Regulamen exit pollurilor

Nota informativă Proiect HCEC aprobare Regulament exit polluri

Anexă Regulament exit-pollurilor

     
11. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din  18 august 2016”

 

Proiect de hotărâre

Notă informativă

    Hotărârea CEC nr. 4121 din 19 august 2020
12. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

NOTĂ DE ARGUMENTARE privind motivele adoptării în regim de urgență a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4122/2020 „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1702/2018”

      Hotărârea CEC nr. 4122 din 19 august 2020
13. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734 din 3 iulie 2018”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

NOTĂ DE ARGUMENTARE privind motivele adoptării în regim de urgență a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4123/2020 „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1734/2018”

      Hotărârea CEC nr. 4123 din 19 august 2020
14.

Comisia Electorală Centrală anunță părțile interesate asupra inițierii procesului de elaborare a proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru  organizarea și desfășurarea alegerilor”

          Hotărârea CEC nr. 4191 din 9 septebrie 2020
15.

Comisia Electorală Centrală anunță despre elaborarea și adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018.

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

 

Proiect de hotărâre

Notă informativă

     
16. Comisia Electorală Centrală anunță despre elaborarea și adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la alegerile prezidențiale și referendumul republican, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 322/2016”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

 

Proiect de hotărâre

Notă informativă

   

Hotărârea CEC nr. 4190 din 9 septembrie 2020

17. Comisia Electorală Centrală anunță despre elaborarea și adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1732/2018”

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

 

Proiect de hotărâre

Notă informativă

     
18.

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2974/2014”

Direcția juridică

Direcția Tehnologii Informaționale și Gestionarea Listelor Electorale

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2974/2014”

Proiect de hotărâre

Notă informativă

     
19. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la Registrul funcționarilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 22/2011

Direcția juridică

Direcția Management Alegeri

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul Informațional Automatizat „Registrul funcționarilor electorali”

Proiect de hotărâre

Anexă  (proiectul de regulament)

Nota informativă

     
20. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electrale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 137/2006” Direcția juridică          
21. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3109/2014” Direcția juridică          
22. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la avertizorii de integritate în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2548/2014” Direcția juridică          
23. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1030/2011” 

Direcția juridică

CICDE

         
24. Anunț privind inițierea modificării unor regulamente ale Comisiei Electorale Centrale și prezentarea spre consultări publice a proiectului de hotărâre „Pentru modificarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale.

Direcția juridică, 

Direcția financiar-economică

 

Proiect de hotărâre

Anexe

Nota informativă