Procesul decizional

Nr.
d/o

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre

Subdiviziunea/ persoana responsabilă

Anunț privind consultarea publică/organizarea ședințelor

Proiectul și materialele aferente pentru consultare publică

Rezultatele consultării publice

Proiectul după organizarea consultărilor publice

Statut/decizia adoptată

1.

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare”.

Direcția Juridică

Direcția Tehnologii Informaționale și Gestionarea Listelor Electorale

ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare” 

Proiectul de hotărîre

Regulament

Notă informativă

   

 

 Hotărîrea CEC nr. 2265 din 8 februarie 2019

2. ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aporbat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015”

 Direcția juridică

 Direcția financiar-economică

         
3.