Legislație

Constituţia Republicii Moldova

 

Codul electoral 


Codul muncii al Republicii Moldova, Legea nr. 154- XV din 28.03.2003


Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Legea nr. 174 din 8.11.2018


Codul contravenţional al Republicii Moldova, Legea nr. 218–XVI din 24 octombrie 2008


Codul penal al Republicii Moldova, Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2002


Codul administrativ, nr. 116 din 19 iulie 2018


Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local


Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală


Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova


Legea nr. 436-XV din 6 noiembrie 2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)


Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice


Legea cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat "Alegeri" nr. 101-XVI din 15.05.2008


Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011


Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte nr. 273-XIII din 09.11.1994


Legea pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a Regulamentului insignei de ales local nr. 256-XV din 09.07.2004


Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017


Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018


Legea privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele nr. 92-XV din 01.04.2004


Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008


Legea privind accesul la informaţie nr. 982–XIV din 11 mai 2000

 


Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015


Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nr. 5-XVI din 09.02.2006


Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012


Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010


Legea despre statutul deputatului în Parlament nr. 39-XIII din 07.04.1994


Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008


Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008


Legea privind declararea averii si a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016