Instrucțiuni aprobate de Comisia Electorală Centrală

Nr.d/o Denumirea instrucțiunii Textul instrucțiunii ANEXE
1.

Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale, aprobată prin hot. CEC nr. 943 din 1 martie 2005

Deschide instruțiune

Anexa

2. Instrucţiunea privind lucrările de secretariat în Comisia Electorală Centrală, aprobată prin hot. CEC nr. 228 din 16 mai 2006 Deschide instrucțiune

 

3.

Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1154/2023

Deschide instrucțiune

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

4.

Instrucţiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1186/2023

Deschide instrucțiune

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

5. Instrucțiunea privind procedura de renumărare a buletinelor de vot, aprobată prin hot. CEC nr. 1188/2023 Deschide instrucțiune

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

6. Instrucțiunea cu privire la particularitățile constituirii și înregistrării blocurilor electorale, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1131/2023 Deschide instrucțiune

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

7. Instrucțiunea privind particularitățile evidenței contabile în organele electorale, a cheltuielilor pentru
organizarea și desfășurarea alegerilor, aprobarea formularelor documentelor primare și managementul angajamentelor, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1221/2023
Deschide instrucțiune

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

8.

Instrucţiunea privind modul de utilizare a ştampilelor electorale la alegeri şi referendumuri, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1148/2023

Deschide instrucțiune

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

9.

Instrucțiunea cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot, aprobată prin hotărâre Comisiei Electorale Centrale nr.1212/2023

Deschide instrucțiune

Anexa 1

Anexa 2

10.  Instrucțiunea privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor (materialelor) și a echipamentului electoral după închiderea secțiilor de votare , aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1305/2023 Deschide instrucțiune

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

Anexa 20

Anexa 21

Anexa 22

Anexa 23