Nr. 1221 - pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile în organele electorale, a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, aprobarea formularelor documentelor primare și managementul angajamentelor

  • 12.09.2023
  • 982
  • 0

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile în organele electorale, a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, aprobarea formularelor documentelor primare și managementul angajamentelor

 

În temeiul art. 25 lit. c), 32 și 48 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală hotărăște:

  1. Se aprobă Instrucțiunea privind particularitățile evidenței contabile în organele electorale, a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, aprobarea formularelor documentelor primare și managementul angajamentelor (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4191/2020 „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 235-239, art. 857).
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 12 septembrie 2023

Nr. 1221