Nr. 1212 - pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot

  • 06.09.2023
  • 2098
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la aprobarea modelului, tipărirea,
transmiterea și păstrarea buletinelor de vot
 
În temeiul art. 25 lit. c),  32, și 74 din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
  1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot (se anexează).
  2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                         Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 6 septembrie 2023
Nr. 1212