Contacte

 

Nume și prenume

Funcția

Nr. de telefon

Caraman Angelica

Președinte CEC

(022) 251-451

Postica Pavel

Vicepreședinte CEC

(022) 251-455

Berlinschii Alexandr

Secretar CEC

(022) 251-453

Barburoș Tatiana 

Membru CEC

(022) 251-472

Filipov Vadim

Membru CEC

(022) 251-475

 

Membru CEC

(022) 251-473

Munteanu Dana

Membru CEC (022) 251-472

Postolache Vasile

Membru CEC

(022) 251-474

Vanghelii Teodora

Membru CEC

(022) 251-475

Anticamera

(022) 251-451

Fax: (022)  23-40-47

E-mail: info@cec.md

Direcţia management alegeri

GASIUC Andrei

(022) 251-466

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

SÎRBU Rodica

(022) 251-468

Direcția analiză și documentare

ANGHELI Cristina

(022) 251-462

Direcţia juridică

JUMIGA Olesea

(022) 201-896

Direcţia tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale

CONSTANTIN Andrei

(022) 21-893

Direcţia financiar-economică

VOITICOVSCHI Liliana

(022) 578-993

Direcției supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

STEPANIUC-BALMUȘ Silvia 

(022) 578-996