Nr. 1154 - pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă

  • 04.08.2023
  • 2701
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire
la procedura de vot cu urna mobilă
  
                   În temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și art. 80 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
  
1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3391/2010 „Privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 150-152, art. 555), cu modificările ulterioare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 4 august 2023
Nr. 1154