Nr. 1186 - pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare

  • 18.08.2023
  • 1185
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la asigurarea
infrastructurii secției de votare
 
În temeiul art. 25 lit. c), 32 și 77 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2625/2014 „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 275-281, art. 1334), cu modificările ulterioare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
  
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                            Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 18 august 2023
Nr. 1186