Nr. 1305 - pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor (materialelor) și a echipamentului electoral după închiderea secțiilor de votare

  • 21.09.2023
  • 2521
  • 0

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare,

sigilare și transmitere a documentelor (materialelor) și a echipamentului electoral

după închiderea secțiilor de votare

 

În temeiul art. 25 lit. c), 32, 37 alin. (1) lit. m), 83 alin. (6), 84 alin. (5) și 87 din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor (materialelor) și a echipamentului electoral după închiderea secțiilor de votare (se anexează).

2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 5047/2021 „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a actelor, documentelor și echipamentului electoral după închiderea secțiilor de votare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 164-167, art. 790).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 21 septembrie 2023

Nr. 1305