Nr. 1131 - pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile constituirii și înregistrării blocurilor electorale

  • 18.07.2023
  • 1236
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile
constituirii și înregistrării blocurilor electorale
  
În temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și art. 64 din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ș t e:
1. Se aprobă Instrucțiunea privind particularitățile constituirii și înregistrării blocurilor electorale  (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 116/2016 „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile prezidențiale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 1531).
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 18 iulie 2023
Nr. 1131