Nr. 1188 - pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura de renumărare a buletinelor de vot

  • 22.08.2023
  • 2221
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura  de renumărare a buletinelor de vot
 
În temeiul art. 25 lit. c), 32 și 85 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală  Centrală hotărăște:
 
  1. Se aprobă Instrucțiunea privind procedura de renumărare a buletinelor de vot (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3513/2015 „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura de renumărare a buletinelor de vot la alegerile locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 213-222, art. 1416).
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 22 august 2023
Nr. 1188