Nr. 1148 - pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri

  • 02.08.2023
  • 1675
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Instrucțiunii privind 
modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri
 
 
În temeiul art. 25 lit. c), art. 27 lit. k), art. 32 și art. 41 lit. j) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
  1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri   și referendumuri (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 335/2016 „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 2149), cu modificările ulterioare.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                           Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 2 august 2023
Nr. 1148