Instrucțiuni aprobate de Comisia Electorală Centrală

Nr.d/o Denumirea instrucțiunii Textul instrucțiunii ANEXE
1.

Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale, aprobată prin hot. CEC nr. 943 din 1 martie 2005

Deschide instruțiune

Anexa

2. Instrucţiunea privind lucrările de secretariat în Comisia Electorală Centrală, aprobată prin hot. CEC nr. 228 din 16 mai 2006 Deschide instrucțiune

 

3.

Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hot. CEC nr. 3391 din 30 iulie 2010

Deschide instrucțiune

Anexa 1 | Anexa 2

Anexa 3 | Anexa 4

4.

Instrucţiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare, aprobată prin hot. CEC nr. 2625 din 12 august 2014.

Deschide instrucțiune

Anexa

5.

Instrucțiunea privind modul de sistematizare, împachetare,sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la alegerile parlamentare, aprobată prin hot. CEC nr.1826 din 25 septembrie 2018

Deschide instrucțiune

Anexa

6. Instrucțiunea cu privire la particularitățile exercitării dreptului la vot la alegerile locale, aprobată prin hot. CEC nr. 2734 din 27 septembrie 2019 Deschide instrucțiune

 

7.

Instrucțiunea privind modul de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor și materialelor electorale de la alegerile locale, aprobată prin hot. CEC nr. 3403 din 19 mai 2015

Deschide instrucțiune

Anexa

8. Instrucțiunea privind procedura de renumărare a buletinelor de vot la alegerile locale, aprobată prin hot. CEC nr. 3513 din 23 iunie 2015 Deschide instrucțiune

 

Anexa

9.

Instrucțiunea privind organizarea procesului de prezentare, recepționare și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului republican, aprobată prin hot. CEC nr. 4526 din 4 martie 2016

Deschide instrucțiune

Anexa

10. Instrucțiunea cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile prezidențiale, aprobată prin hot. CEC nr. 116 din 18 august 2016 Deschide instrucțiune

 

11. Instrucţiunea privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea  Comisiei Electorale Centralenr. 4191 din 9 septembrie 2020 Deschide instrucțiune  
12. Instrucțiune privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și trasmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la alegerile prezidențiale și referendumul republican, aprobata prin hot. CEC nr. 322 din 30 septembrie 2016 Deschide instructiune

Anexa 1 | Anexa 2

Anexa 3 | Anexa 4

Anexa 5

13.

Instrucţiunea privind modul de utilizare a ştampilelor electorale la alegeri şi referendumuri, aprobată prin hot. CEC nr. 335 din 4 octombrie 2016

Deschide instrucțiune Anexa
14.

Instrucțiunea privind modul de participare a partidelor politice și a altor organizații social-politice la campania electorală pentru referendumul republican

Deschide instrucțiune

Anexa 1 | Anexa 2

Anexa 3