Nr. 725 - cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet

  • 11.10.2022
  • 1774
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru
elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet
 
La data de 15 ianuarie 2020, Comisia Electorală Centrală prin hotărârea nr. 3586 a aprobat Planul strategic pentru anii 2020-2023. Potrivit punctului 2 din Planul Strategic, Comisia a decis că va dezvolta sistemul de vot prin internet „e-Votare” în trimestrul IV al anului 2022.
Astfel, Comisia la data de 30 decembrie 2021, prin hotărârea nr. 262 a creat Grupul interinstituțional de lucru pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot, format din reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Justiției și responsabilii de digitalizare în Republica Moldova: viceprim-ministrul pentru digitalizare, Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” și Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, precum și ai Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte.
Drept acțiuni ale grupului de lucru sus menționat au fost evaluarea situației actuale, elaborarea şi prezentarea Conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic prin intermediul semnăturii digitale, precum și au fost propuse soluții tehnice pentru promovarea și realizarea digitalizării procesului electoral.
Ulterior, la data de 27 iunie 2022, Comisia Electorală Centrală prin hotărârea nr. 572 a aprobat Conceptul Sistemului de vot prin internet „e-Votare” și l-a remis Guvernului Republicii Moldova și Parlamentului Republicii Moldova.
Totodată, la data de 8 septembrie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 260 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, prin care a decis să aloce Comisei Electorale Centrale resurse financiare pentru dezvoltarea Sistemului de vot prin internet „e-Votare”.
Ca urmare, la data de 16 septembrie 2022, Comisia Electorală Centrală prin demersul nr. CEC-8/1249 a expediat către Viceprim-ministrul pentru digitalizare, Serviciul de Informații și Securitate, Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Agenția Servicii Publice, Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și către Centru Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, proiectul planului de acțiuni privind elaborarea și pilotarea proiectului-pilot al sistemului „e-Votare” și a solicitat de a include în grupul de lucru reprezentanți ai instituțiilor menționate și înaintarea propunerilor de ajustare a planului anexat.
Astfel, până la data de 22 septembrie 2022, instituțiile sus menționate au prezentat Comisiei propuneri de ajustare a proiectului planului de acțiuni privind elaborarea și pilotarea proiectului-pilot al sistemului „e-Votare”.
În scopul digitalizării procesului electoral, aplicării metodelor alternative de vot și oferirii posibilității pentru alegători de a participa la alegeri prin intermediul votului electronic, în temeiul art.18 alin. (2) și (4), art. 22 din Codul electoral și în conformitate cu pct. 3 lit. b), pct. 8 lit. b) și pct. 9 subpct. 5) lit. c) din Concepția Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”, aprobată prin Legea nr.101/2008, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se creează Grupul de lucru interinstituțional pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet ca metodă alternativă de vot, conform Anexei nr. 1.
2. Se aprobă planul de acțiuni pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet, conform Anexei nr. 2.
3. La prima ședință, Grupul de lucru interinstituțional va aproba Regulamentul de activitate, precum și modalitatea de activitate a acestuia.
4. În caz de necesitate, Grupul de lucru interinstituțional va antrena în activitatea sa reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile, experți din partea partenerilor de dezvoltare sau specialiști în domeniu.
5. Autoritățile și instituțiile publice vor acorda Grupului de lucru suportul tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor stabilite.
6. Lucrările de secretariat vor fi asigurate de către Comisia Electorală Centrală.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 11 octombrie 2022
Nr. 725