Nr. 904 - cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale permanente de nivelul al doilea

  • 31.01.2023
  • 2268
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale permanente
de nivelul al doilea
 
În temeiul art. 32 și art. 34 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 12 din Codul administrativ nr. 116/2018 și în conformitate cu Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se constituie 38 de circumscripții electorale permanente de nivelul al doilea, conform anexei.
2. Hotarele circumscripțiilor electorale nr. 1, 2, 4 – 36 corespund hotarelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ale Republicii Moldova, prevăzute de Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările ulterioare.
3. Circumscripțiile electorale pentru localitățile din stânga Nistrului și pentru secțiile de votare constituite în străinătate se echivalează cu circumscripțiile electorale ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
4. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 31 ianuarie 2023
Nr. 904