Nr. 2584 - pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale

  • 20.08.2019
  • 4158
  • 0

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare

și înregistrare a candidaților la alegerile locale

 

          În scopul reglementării particularităților de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale și în temeiul art. 18 alin. (2), (4) și (5), art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se aprobă Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, conform anexei.

2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3252/2015 „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile locale generale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2015,  nr.115-123, art. 781).

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                          Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                          Maxim LEBEDINSCHI

 

 

Chișinău, 20 august 2019

Nr. 2584