Nr. 1129 - pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea reprezentanților concurenților electorali

  • 18.07.2023
  • 2979
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea reprezentanților concurenților electorali
 
            În temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și art. 69 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
  1. Se aprobă Regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanților concurenților electorali (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea nr. 383/2006 „Cu privire la activitatea reprezentanților cu drept de vot consultativ  ai concurenților electorali” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 1 – 2, art. 14), cu modificările ulterioare. 
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 18 iulie 2023
Nr. 1129