Nr. 1103 - pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale

  • 21.06.2023
  • 7218
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare
și înregistrare a candidaților la alegerile locale
 
 
 
În temeiul art. 25 lit. c), art. 32, art. 63, art. 68 și art. 161–166 din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2584/2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 274-278, art. 1477).
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 21 iunie 2023
Nr. 1103