Nr. 1138 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală

  • 28.07.2023
  • 1798
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea sondajelor de opinie
și a exit-pollurilor în perioada electorală
 
În temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și  art. 90 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
  1. Se aprobă Regulament privind organizarea şi desfăşurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală (se anexează).
  2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                                Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 28 iulie 2023
Nr. 1138