Nr. 3586 - cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023

  • 15.01.2020
  • 2409
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Planului strategic
al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023
 
În scopul asigurării unei administrări eficiente a activităților Comisiei Electorale Centrale, precum şi în temeiul art. 18 alin. (2) și (5) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 15 ianuarie 2020
Nr. 3586