Nr. 3586 - cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023

  • 15.01.2020
  • 964
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea Planului strategic

al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023

 

În scopul asigurării unei administrări eficiente a activităților Comisiei Electorale Centrale, precum şi în temeiul art. 18 alin. (2) și (5) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se aprobă Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 15 ianuarie 2020

Nr. 3586