Nr. 550 - cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a legislației conexe

  • 14.06.2022
  • 4907
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a
Codului electoral și a legislației conexe
 
În urma analizei cadrului legal electoral și celui conex, precum și în scopul soluționării Adreselor Curții Constituționale emise după desfășurarea ultimelor scrutine naționale și a recomandărilor misiunilor de observare naționale și internaționale, în temeiul art. 18 alin. (2) și art. 22 alin. (1) lit. b) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă propunerile de modificare a Codului electoral, conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă propunerile pentru modificarea unor acte normative, conform anexei nr. 2.
3. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale se remite Guvernului Republicii Moldova și Parlamentului spre examinarea oportunității de modificare a legislației electorale și celei conexe.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 14 iunie 2022
Nr. 550