Nr. 4191 - pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor

  • 09.09.2020
  • 3110
  • 0

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor

 

În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008  privind transparența în procesul decizional și art. 63 alin. (1) și art. 67 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

  1. Se aprobă Instrucțiunea privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, conform anexei.
  2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 148/2016 ”Pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 347-352, art.1655).
  3. Prezenta hotărâre  se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 9 septembrie 2020

Nr. 4191