Nr. 905 - cu privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea

  • 31.01.2023
  • 3452
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea
 
În temeiul art. 17, art. 25 lit. h), art. 32, art. 35 alin. (1) - (3),  art. 36 din Codul electoral nr. 325/2022 şi art. 12 din Codul administrativ nr. 116/2018,  Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se constituie 35 de consilii electorale de circumscripție de nivelul al doilea, conform anexei.
2. În componența consiliului electoral de circumscripție de nivelul al doilea va activa, cu statut permanent, președintele, care va fi numit în funcție conform Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
3. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, constituit în condițiile art. 36 din Codul electoral, format din președinte și secretar, în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale generale și referendumurilor republicane, va îndeplini atribuțiile Consiliului electoral al circumscripției electorale U.T.A. Găgăuzia nr. 36.
4. Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale generale și referendumurilor republicane, va confirma componența nominală a consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea, dintr-un număr impar de membri, de cel puțin 7 și cel mult 11 persoane.
5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 31 ianuarie 2023
Nr. 905