Nr. 572 - cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului de vot prin internet „e-Votare”

  • 27.06.2022
  • 4239
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului de vot prin internet „e-Votare”
 
În temeiul art. 22 alin. (1) lit. b) din Codul electoral, al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 262/2021 „Cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot” și al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3586/2020 „Cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020 – 2023”, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă Conceptul sistemului de vot prin internet „e-Votare”, conform anexei.
2. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale se remite Guvernului Republicii Moldova și Parlamentului Republicii Moldova pentru examinare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 27 iunie 2022
Nr. 572