Nr. 1137 - pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media

  • 28.07.2023
  • 1288
  • 0

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea alegerilor

de către instituțiile mass-media

 

În temeiul art. 25 lit. c), art. 32, art. 90 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

  1. Se aprobă Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media (se anexează).
  2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 28 iulie 2023

Nr. 1137