Nr. 1128 - pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a contestațiilor în perioada electorală

  • 18.07.2023
  • 1915
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare
a contestațiilor în perioada electorală
 
 
În temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și art. 91 alin. (10) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală   h o t ă r ă ș t e:
 
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de examinare a contestațiilor în perioada electorală (se anexează).
    2. Se abrogă hotărârea nr. 3353/2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 141-144, art. 516), cu modificările ulterioare.
    3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrală                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 18 iulie 2023
Nr. 1128