Nr. 1130 - pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali

  • 18.07.2023
  • 1617
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali

 

            În temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și art. 71 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

  1. Se aprobă Regulamentul cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea nr. 382/2006 „Cu privire la activitatea persoanelor de încredere  ale concurenților electorali” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 1 – 2, art. 13), cu modificările ulterioare. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 18 iulie 2023

Nr. 1130