Nr. 1100 - pentru aprobarea Regulamentului de activitate al consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală

  • 21.06.2023
  • 3904
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de activitate al consiliului electoral
de circumscripție în perioada electorală
 
 
În temeiul art. 25 lit. c), art. 32, art. 35 alin. (11) și art. 37 alin. (2) lit. l) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă Regulamentul de activitate al consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 1209), cu modificările ulterioare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 21 iunie 2023
Nr. 1100