Nr. 1098 - pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei Electorale Centrale

  • 21.06.2023
  • 1908
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei Electorale Centrale
 
În temeiul art. 19 alin. (2), art. 25 lit. c) și art. 32 din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 137 din 14 februarie 2006 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 136), cu modificările ulterioare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 21 iunie 2023
Nr. 1098