Nr. 1101 - pentru aprobarea Regulamentului de activitate al biroului electoral al secției de votare

  • 21.06.2023
  • 4243
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de activitate
al biroului electoral al secției de votare
 
În temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și art. 38 alin. (15) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală hotărăște:
           
1. Se aprobă Regulamentul de activitate al biroului electoral al secției de votare (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor electorale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 1336).
3. Prezenta hotărâre  intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 21 iunie 2023
Nr. 1101