Nr. 2589 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul

  • 11.06.2024
  • 405
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Țațu Liubomir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” și Vition Gheorghe ales pe lista Partidului politic Partidul Democrat Modern din Moldova în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc le revin candidaților supleanți Ciobanu Andrei de pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” și Șuhan Sergiu de pe lista Partidului politic Partidul Democrat Modern din Moldova, confirmate prin hotărârea nr. 37 din 9 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Badicul Moldovenesc nr. 7/6.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Țațu Liubomir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” și Vition Gheorghe ales pe lista Partidului politic Partidul Democrat Modern din Moldova în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, candidaților supleanți Ciobanu Andrei de pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” și Șuhan Sergiu de pe lista Partidului politic Partidul Democrat Modern din Moldova.
3. Se preavizează consilierii Ciobanu Andrei și Șuhan Sergiu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretara
Comisiei Electorale Centrale                                                                    Dana MUNTEANU
 
Chișinău, 11 iunie 2024
Nr. 2589