Funcții vacante

 

 

Formular de participare

 

 

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

 

 

Comisia de concurs din cadrul Comisiei Electorale Centrale informează, conform rezultatelor finale ale concursului de ocupare a funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului achiziții publice și logistică din cadrul Aparatului CEC, concursul a fost promovat și este declarat învingător candidatul participant dna Muntean Nina, cu nota finală – 8,28.