Candidați înregistrați

L I S T A

candidaţilor înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019

în circumscripţia uninominală nr. 17, or. Nisporeni

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul naşterii

Domiciliul/

Reşedinţa

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

Denumirea

partidului politic, blocului electoral care l-a desemnat/

candidat independent

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

1.

Verdeș 

Ghenadie

M

1975

or. Nisporeni

Economist

Președintele 

raionului Nisporeni

Consiliul Raional Nisporeni

PDM

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

2.

Artamonov

Pavel

M

1979

or. Nisporeni

 

Administrație

publică 

-

-

PSRM

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

3.

Terguță

Ion

M

1972

mun. Chișinău

Jurnalist, economist

-

-

BE „ACUM Platforma DA și PAS”

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

4.

Guțu

Ana

F

1962

mun. Chișinău

Filolog, profesor universitar

 

Institutul Superior de Studii Franceze

PUN

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

5.

Țugulea 

Ion

M

1957

or. Nisporeni

Inginer tehnician,

magistru în domeniul APL

Prim-secretar

al CR PCRM Nisporeni

CC al PCRM

PCRM

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

6. Ristic Emilia F 1975 mun. Chișinău economist consultant principal Ministerul Finanțelor candidat independent Datele biografice Declaraţia de avere şi interese personale
7. Angheluță  Ion M 1958 s. Milești medic medic chirurg IMSPSR Strășeni candidat independent Datele biografice Declaraţia de avere şi interese personale