Hotarâri

1. Cu privire la propunerea pentru degrevarea de  atribuțiile de la locul de muncă permanent și/sau convocarea unor membri ai consiliului electoral, aprobarea statului de personal al aparatului consiliului.

2. Cu privire la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact ale Consiliului electoral al Circumscripției Electorale Sîngerei nr. 28.

3. Cu privire la stabilirea locului și timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor de înregistrare a grupurilor de inițiativă și a documentelor necesare pentru înregistrarea concurenților la alegerile locale.

4. Cu privire la stabilirea atribuțiilor și repartizarea sarcinilor între membrii Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale, Sîngerei, nr. 28.

5. Cu privire la demisia secretarului CECE nr. 28, Sîngerei.

6. Cu privire la modificarea Hotărîrii nr. 1 din 30.08.2019 "cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și/sau convocarea unor membri ai Consiliului Electoral, aprobarea statului de personal al aparatului consiliului".

7. Cu privire la constituirea Circumscripțiilor electorale orășenești și sătești pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

8. Cu privire la angajarea funcționarilor în cadrul aparatului Consiliului Electoralde de Circumscripție.

9.1. Cu privire la constituirea consiliului electoral orășenesc Sîngerei 28/1 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

9.2. Cu privire la constituirea consiliului electoral orășenesc Biruința 28/2 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.3. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Alexandreni 28/3 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.4. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Bălășești 28/4 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.5. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Bilicenii Noi 28/5 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.6. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Bilicenii Vechi 28/6 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.7. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Bursuceni 28/7 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.8. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Chișcăreni 28/8 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.9. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Ciuciuieni 28/9 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.10. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Copăceni 28/10 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.11. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Coșcodeni 28/11 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.12. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Cotiujenii Mici 28/12 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.13.Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Cubolta 28/13 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.14.Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Dobrogea Veche 28/14 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.15. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Drăgănești 28/15 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.16. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Dumbrăvița 28/16 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.17. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Grigorăuca 28/17 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.18. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Heciul Nou 28/18 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.19. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Iezărenii Vechi 28/19 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.20. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Izvoare 28/20 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.21. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Pepeni 28/21 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.22. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Prepelița 28/22 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.23. Cu privire la constituirea consiliului electoral sătesc Rădoaia 28/23 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.24. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Tăura Veche 28/24 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.25. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Sîngereii Noi 28/25 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

9.26. Cu privire la constituirea consiliului electoral comunal Țambula 28/26 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. 

10. Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Politic "Partidul Socialiștilor din Republica Moldova" în Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Sîngerei, nr. 28. 

Anexă la hotarîrea nr. 10 din 06.09.2019.

11. Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Politic "ȘOR" în Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Sîngerei, nr. 28. 

Anexă la hotărîrea nr. 11 din 06.09.2019.

12. Cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și\sau convocarea unor membri ai consiliului electoral de circumscripție de nivelul I. 

14. Cu privire la constituirea secțiilor de votare pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

15. Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul Raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Politic "Uniunea Salvați Basarabia", în Consiliul electoral al circumscripției electorale Sîngerei nr. 28.

Anexă la hotarârea nr. 15 din 17.09.2019

16. Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul Raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul electoral al circumscripției electorale Sîngerei nr. 28.

Anexă la hotarârea nr. 16 din 17.09.2019

17. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 2 din 30.08.2019 "cu privire la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact ale Consiliului electoral al circumscripției electorale Sîngerei nr. 28".

20/1. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Sîngerei nr. 28/1.

20/2 Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Sîngerei nr. 28/2.

20/3. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Sîngerei nr. 28/3.

20/4. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Sîngerei nr. 28/4.

20.5 Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Sîngerei nr. 28/5.

20/6. Cu privire la modificarea componenței Consiliului cu atribuții de Birou electoral al secției de votare Biruința nr. 28/6.

20/7. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Alexandreni nr. 28/7.

20/8. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Grigorești nr. 28/8.

20/9. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Heciul Vechi nr. 28/9. 

20.10.Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Țiplești nr. 28/10. 

20.11. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Țiplețești nr. 28/11. 

20.12. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Bălășești nr. 28/12. 

20.13. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Sloveanca nr. 28/13. 

20.14. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Bilicenii Noi nr. 28/14. 

20.15. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mîndreștii Noi nr. 28/15. 

20.16. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Lipovanca nr. 28/16. 

20.17. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Bilicenii Vechi nr. 28/17. 

20.18. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Coada Iazului nr. 28/18. 

20.19. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Bursuceni nr. 28/19. 

20.20. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Slobozia-Măgura nr. 28/20. 

20.21. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chișcăreni nr. 28/21. 

20.22. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chișcăreni nr. 28/22. 

20.23. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Slobozia-Chișcăreni nr. 28/23. 

20.24  Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Nicolaevca nr. 28/24. 

20.25. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Ciuciuieni nr. 28/25. 

20.26  Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Brejeni nr. 28/26. 

20.27  Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Copăceni nr. 28/27. 

20.28. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Petrovca nr. 28/28. 

20.29. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Coșcodeni nr. 28/29. 

20.30. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Bobletici nr. 28/30. 

20.31. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Flămînzeni nr. 28/31. 

20.32. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Cotiujenii Mici nr. 28/32. 

20.33 Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Alexeuca nr. 28/33. 

20.34. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Gura-Oituz nr. 28/34. 

20.35. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Cubolta nr. 28/35. 

20.36. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mărășești nr. 28/36. 

20.37. Cu privire la cmodificarea componenței Consiliului cu atribuții de Birou electoral al secției de votare Dobrogea Veche nr. 28/37. 

20.38. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Drăgănești nr. 28/38. 

20.39. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Sacarovca nr. 28/39. 

20.40. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chirileni nr. 28/40. 

20.41. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Dumbrăvița nr. 28/41. 

20.42. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Bocancea-Schit nr. 28/42. 

20.43. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Grigorăuca nr. 28/43. 

20.44. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Cozești nr. 28/44. 

20.45. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Petropavlovca nr. 28/45. 

20.46. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Heciul Nou nr. 28/46. 

20.47. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Trifănești nr. 28/47. 

20.48. Cu privire la modificarea componenței Consiliului cu atribuții de Birou electoral al secției de votare Iezărenii Vechi nr. 28/48. 

20.49. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Izvoare nr. 28/49. 

20.50. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Valea Norocului nr. 28/50. 

20.51. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Pepeni nr. 28/51. 

20.52. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Pepeni nr. 28/52

20.53. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Răzălăi nr. 28/53. 

20.54. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Prepelița nr. 28/54. 

20.55. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Clișcăuți nr. 28/55. 

20.56. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mihailovca nr. 28/56. 

20.57. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Rădoaia nr. 28/57. 

20.58. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Rădoaia nr. 28/58. 

20.59. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Tăura Veche nr. 28/59. 

20.60. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Tăura Nouă nr. 28/60. 

20.61. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Sîngereii Noi nr. 28/61. 

20.62. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Marinești nr. 28/62. 

20.63. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Țambula nr. 28/63.

20.64. Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Octeabriscoe nr. 28/64

21/1 Cu privire la modificarea anexei la hotărîrea nr. 10 din 06.09.2019 "Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul Raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Politic "Partidul Socialiștilor din Republica Moldova"".

Anexă la hotărîrea nr. 21/1

21/2 Cu privire la modificarea anexei la hotărîrea nr. 16 din 17.09.2019 "Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul Raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, în Consiliul electoral al circumscripției electorale Sîngerei nr. 28".

22. Cu privire la substituirea membrilor în cadrul CECE de nivelul I.

23. Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Priseajniuc Andrei, candidat independent la funcția de consilier în Consiliul raional Sîngerei, al circumscripției electorale Sîngerei nr. 28.

24. Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Liberal Democrat din Moldova în Consiliul electoral al circumscripției electorale Sîngerei, nr. 28.

Anexă la hotărârea nr. 24

25. Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Sîngerei, desemnat de către Blocul Electoral "ACUM Platforma DA și PAS" în Consiliul electoral al circumscripției electorale Sîngerei nr. 28.

Anexă la hotărârea nr. 25

26. Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Politic "Partidul Unității Naționale" în Consiliul electoral  al circumscripției electorale Sîngerei nr. 28. 

Anexă la hotărrârea nr. 26 

27. Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Democrat din Moldova în Consiliul electoral al circumscripției electorale Sîngerei, nr. 28.

Anexă la hotărârea nr. 27.

28. Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Sîngerei, desemnat de către Partidul Acțiunea Democratică din Moldoova și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al  circumscripției electorale Sîngerei, nr. 28.

Anexă la hotărârea nr. 28. 

29. Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

30. Cu privire la aprobarea textului buletinului de vot la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

31. Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

32. Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot. 

33. Hotarirea nr.42 din11.10.2019 modificare lista consilieri ȘOR

34.Hotarirea nr. 45 din11.10.2019 modificare lista consilieri PAD

35.Hotarirea nr.46 din11.10.2019 modificare lista consilieri PLDM

36.Hotarirea nr.47 din11.10.2019 modificare lista consilieri PSRM

37.Hotarirea nr.48 din11.10.2019 modificare lista consilieri PCRM

38.Hotarirea nr.49 din11.10.2019 modificare lista consilieri USB