Briceni

  • 20.09.2016
  • 6909

 Lista secțiilor de votare Briceni

Denumirea secţiei de votare

Nr. secţiei de votare

Hotarele secţiei de votare (străzile)

Adresa sediului biroului electoral al secţiei de votare şi modul de contactare pentru relaţii

Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii

Briceni

1

str. Independenţei (numerele pare), Ştefan cel Mare, str-la Ştefan cel Mare, M. Lermontov, S.Lazo, Prieteniei, str-la Prieteniei, I.Turghenev, str-la I.Turghenev, 31 August, A.Cehov, A. Macarenco, 28 martie, V. Alecsandri, Libertăţii, Tinereţii, Tomah, A.Puşchin, Ferarilor,  N.Gogol, A.Necrasov, S.Timoşenco, L.Tolstoi, A.Fadeev, Constructorilor, V.Maiakovski, M.Şolohov, I.Crîlov, str-la I.Crîlor, Pescarilor, str-la Pescarilor, M.Gorki, Florilor, Ciocîrliei, Verde, C.Stamati, str-la C.Stamati, Rachitov, Renaşterii, Hotinului

Liceul Teoretic

  1. 1

tel.: 024723237

Liceul Teoretic

  1. 1

tel.: 024723237

Briceni

2

str. Independenţei (numerele impare de la nr. 7 pînă la 27), Carpişin (fără casa nr.66),  str-la Carpişin, M.Eminescu,  M.Frunze, V.Tereşcova, Uzinelor (casele Gospodăriei silvice), D.Cantemir (numerele impare), Farmaciei, N.Crîlenco, Livezilor, Iu.Gagarin, Păcii, Gării, Doinei, Caiselor, Nucarilor, Speranţei, Lazurie, Grădinilor, Vişinilor, T.Şevcenco,  A.Matrosov, N.Gastelo, I.Creangă, A.Clim, Basarabiei,   A.Nemitţ, Cheiului, Olimpică, Sportivă, Salciei.

Liceul Teoretic „Grigore Vieru”

tel: 024723238

Liceul Teoretic „Grigore Vieru”

tel: 024723238

Briceni

3

Str. Independenţei (numerele impare de la nr. 29 de la nr. 37), str. Uzinelor (toate casele şi căminele), Carpişin nr. 66, D.Cantemir (nr. pare şi casa nr. 21), Plaiului, Mioriţa, Traian, Decebal, Păcii.

Liceul Teoretic „T.Şevcenco” tel. 024724631

Liceul Teoretic „T.Şevcenco” tel. 024724631

Lipcani

4

str. Novosiolov, Jucovschi, str-la Jucovschi, Şevcenco, I.Creangă, Doina, Naberejnaia, Goncearov, S.Lazo, Negruzzi, str-la Negruzzi, Crizantemelor, Viorelelor, Bujorilor, Trandafirilor, Prutului, Livezilor, Miciurin, A.Matrosov, Cremliov, Victoria, str-la Victoria, Ostrovschi, Belinschi, Larga, str-la Larga, Lermontov, Maiacovschi, Cicalov, Cehov, Gogol, Crîlov, Turghenev, str-la Turghenev, Necrasov.

Gimnaziul Lipcani

str. Libertăţii, 71

tel.: 024761368

Gimnaziul Lipcani

str. Libertăţii, 71

tel.: 024761368

Lipcani

5

str. Zadorojneac, Voitovici, Gorki, Libertăţii, Repin, Bobrov, Puşchin, str-la Puşchin, Frunze, Gagarin, Stamati, Ptuhin, str-la Ptuhin, Mateevici, Feroviară, M.Eminescu, Florilor, Comarov, str-la Comarov, Independenţei, str-la Independenţei, Gastelo

Liceul teoretic  Lipcani, str. Libertăţii,81

tel.: 024761843

Liceul teoretic  Lipcani, str. Libertăţii,81

tel.: 024761843

Balasineşti

6

În hotarele localităţii nominalizate

Primăria din s. Balasineşti

tel.: 024736782

Casa de Cultură din s. Balasineşti

tel.: 024736457

Bălcăuţi

7

În hotarele localităţilor Bălcăuţi şi Bocicăuţi

Căminul cultural din s. Bălcăuţi

tel.:0247 024792325

Căminul cultural din s. Bălcăuţi

tel.:0247 024792325

Beleavinţi

8

În hotarele localităţii nominalizate

Primăria s. Beleavinţi

tel.: 024745338

Gimnaziul s.Beleavinți

tel.: 024745262

Berlinţi

9

În hotarele localităţii nominalizate

Casa de Cultură tel.:024764336

Casa de Cultură Berlinţi

tel.:024764336

Caracuşenii Noi

10

În hotarele localităţii nominalizate

Grădiniţa de copii

tel: 024754336

Grădiniţa de copii

tel: 024754336

Bogdăneşti

11

În hotarele localităţilor Bogdăneşti şi Grimeşti

Căminul cultural din s. Bogdăneşti

tel.:024730288

Căminul cultural din s. Bogdăneşti

tel.:024730288

Bezeda

12

În hotarele localităţii nominalizate

Biblioteca sătească

tel.:024730368

Biblioteca sătească

tel.:024730368

Bulboaca

13

În hotarele localităţii nominalizate

Casa de Cultură din s. Bulboaca

tel.:024749405

Casa de Cultură din s.Bulboaca

tel.:024749405

Caracuşenii Vechi

14

De la nr. 1 casa cet. Coptileţ Valentina pînă la nr. 546, casa cet. Cebotariov Ana

 

Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi

tel.:024744385

Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi

tel.:024744385

Colicăuţi

15

În hotarele localităţii nominalizate

Căminul cultural din s.Colicăuţi

tel.:024742882

Gimnaziul din s.Colicăuţi

tel.:024742395

Trestieni

16

În hotarele localităţii nominalizate

Clubul din s.Trestieni

tel.:024737129

Clubul din s.Trestieni

tel.:024737129

Corjeuţi

17

Str. M. Eminescu nr.1-99, 2-108, Ion şi doina aldea teodorovici, Haiducilor, Ţiglăului, Independenţei 1-65, 2-72, Valea Lipcanului,Tinereţei, Gh. Vieru, Crinelor, Uzinelor 1-95, 2-48, Gh. Banariuc 1-87, 2-132, N. Cosovan, Nucarilor, Prieteniei, Izvoarelor, Veronica Micle, Valivezilor 2-70, 1-61, Păcii, Ştefan Cel Mare 1-85, 7-139

Liceul Teoretic Corjeuţi,

tel.:024757396

 

Liceul Teoretic Corjeuţi,

tel.:024757396

 

Corjeuţi

18

Str. A.Matcovschii,  Trandafirilor, Marinescu, Uzinelor 97-105, Banariuc 134-178, 89-137, Primăverii; I. Creangă, Independenţei  67-113, 74-186, Morăreni, Nufărul Alb, Zorilor, Gr. Andronic, Dm. Cantemir, Ştefan cel Mare 2-74, 76-92, Victoriei, Maria Dragan, Grănicerilor, Cocorilor, Luceafărul, I. Druţă, N. Sulac, E. Doga, M. Eminescu, 101-205, 110-140, M. Sadoveanu, Emil Loteanu, S. Luncheci, Mioriţa 39 -43, 22, Livezilor 63-107, 72-132, S. Lazo, B. Glavan, C. Negruzzi, V. Alecsandri, S. Puschin, Norocului.

Căminul cultural din s. Corjeuţi

tel.:024757338

Căminul cultural din s.Corjeuţi

tel.:024757338

Coteala

19

În hotarele localităţii nominalizate

Casa de Cultură din s. Coteala

tel: 024734552

Casa de Cultură din s. Coteala

tel.:024734552

Cotiujeni

20

În hotarele localităţii nominalizate

Primăria s.Cotiujeni

tel.:024746338

Căminul cultural din s.Cotiujeni

tel.:024746008

Criva

21

În hotarele localităţii nominalizate

Casa de Cultură din s. Criva

Tel.: 024747540

Casa de Cultură din s. Criva

Tel.: 024747540

Drepcăuţi

22

În hotarele localităţii nominalizate

Primăria s. Drepcăuţi,

tel.:024752338

Liceul Teoretic Drepcăuţi

tel.:024752334

Grimăncăuţi

23

De la gospodăria cet. Andronic Iurie pînă la gospodăria cet. Zaim Valentina

Primăria                s. Grimăncăuţi

tel.:024748336

Casa de Cultură din s. Grimăncăuţi

tel.:024748931

Grimăncăuţi

24

De la gospodăria cet. Dobuleac Valeriu pînă la gospodăria cet. Curtiş Vladimir

Primăria s.               Grimăncăuţi

tel.:024748336

Liceul Teoretic Grimăncăuţi

tel.: 024748325

Halahora de Sus

25

În hotarele localităţilor Halahora de Sus şi Chirilovca

Primăria

com. Halahora de Sus

tel.:024733336

Gimnaziul Halahora de Sus

tel.:024733321

Halahora de Jos

26

În hotarele localităţii nominalizate

Primăria com. Halahora de Sus

tel.:024733336

Clubul sătesc Halahora de Jos

tel.:024733319

Hlina

27

În hotarele localităţii nominalizate

Primăria s. Hlina

tel.:024763526

Gimnaziul din s. Hlina

tel.: 024763526

Larga

28

D.Matcovschi, Plugarilor, Olimpică, Livezii, Republicii, Alexandru cel Bun, M.Ciobanu, Sălcuţa, 1 Mai, Sfînta Marie, Păcii, Îndrăgostiţilor, Suveranităţii, Viorelelor, Ştefan cel Mare nr. 36-98 şi nr. 73-95, Pavel Cojocaru, Ciocîrliilor, Teilor, Trandafirilor,  A.Ştirbu, Zorilor, A.Puşchin, Sf. Nicolae, Independenţei nr.36-94 şi nr. 29-61, Viilor,  Fermelor, A.Mateevici, Chişinăului, M.Sadoveanu, Gh.Asachi, Crinilor, 31 August, Mioriţa, V.Alecsandri nr.24-28 şi nr.37-41

Căminul cultural „Anatol Dumitraş” din s.Larga

tel.:024751998

Căminul cultural „Anatol Dumitraş” din s.Larga

tel.:024751998

Larga

29

A.Donici, I.Creangă, N.Sulac, Moldovei, C.Cimpoeş, V.Alexandri, M. Cimpoi, Izvoarelor, A.Rusnac, Doinelor, E.Doga, Sfînta Treime, Hotinului, Mărţişorului, M.Costin, Toamnei, G.Vieru, Sfîntul Gheorghe, Fericirii, Alecu Russo, D.Cantemir, I.Gheorghiţă, Iu.Gagarin, Lărgii, Victoriei, Independenţei nr.2-34 şi nr.1-25, Ştefan cel Mare nr. 1228 şi nr. 1-23, V.Alexandri nr. 2-22 şi nr. 1-35, M.Sadoveanu nr.3-37 şi nr. 28-50

Gimnaziul Larga

tel.:024751339

Gimnaziul Larga

tel.:024751339

Mărcăuţi

30

În hotarele localităţilor Mărcăuţi şi Mărcăuţii Noi

Primăria Mărcăuţi

tel.:024731338

Casa de Cultură din s.Mărcăuţi

tel.:0247313102

Medveja

31

În hotarele localităţilor Medveja şi Slobozia Medveja

Primăria com. Medveja

tel.:024732336

Casa de Cultură  din Medveja

tel.:024732325

Mihaileni

32

În hotarele localităţii nominalizate

Primăria Mihaileni

tel.:024792122

Casa de cultură Mihaileni

tel.:024792221

Grozniţa

33

În hotarele localităţii nominalizate

Primăria s.  Grozniţa

tel.:024792116

Casa de cultură s.  Grozniţa

tel.:024792258

Pererita

34

În hotarele localităţii nominalizate

Casa de cultură din s.Pererita

tel.:024738337

Casa de Cultură din s.Pererita

tel.:024738337

Slobozia Şirăuţi

35

În hotarele localităţii nominalizate

Casa de Cultură SloboziaŞirăuţi

tel.:024755099

Casa de Cultură SloboziaŞirăuţi

tel.:024755099

Şirăuţi

36

În hotarele localităţii nominalizate

Căminul cultural Şirăuţi

tel.:024753707

Căminul cultural Şirăuţi

tel.:024753707

Tabani

37

În hotarele localităţii nominalizate

Primăria Tabani

tel.:024743343

Căminul Cultural Tabani

tel.:024743343

Teţcani

38

În hotarele localităţii nominalizate

Casa de Cultură din s.Teţcani

tel.:024739384

Casa de Cultură din s.Teţcani

tel.:024739384

Trebisăuţi

39

În hotarele localităţii nominalizate

 

 

Primăria

tel.:024741336, 41338

Căminul cultural Trebisăuţi

tel.:024741701

Caracuşenii Vechi

40

De la nr. 547 Baeşu Dumitru pînă la nr.628-Velnicer Valeriu: De la nr. 645-Timoftica Valeriu pînă la 652-Dragan Vasile:De la nr. 687-Ţurcan Oleg pînă la 856 Baeşu Eleonora: De la nr. 968 Codrea Veronica pînă la 1227 Colibnic Veaceslav: De la nr. 1282 Bleşciaga Gheorghe pînă la 1728 Pînzari Larisa

Casa de Cultură din s.Caracuşenii Vechi

tel.:024744393

Casa de Cultură din s.Caracuşenii Vechi

tel.:024744393