Nr. 187 - cu privire la aplicarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din 5 decembrie 2021

  • 01.12.2021
  • 1574
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la aplicarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale

în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar

în unele localități din 5 decembrie 2021

 

Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 170 din 23 noiembrie 2021, a fost stabilită data de 5 decembrie 2021 pentru desfășurarea turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripțiile electorale: municipală Bălți, sătească Opaci, raionul Căușeni, comunală Hârtop, raionul Cimișlia, orășenească Cupcini, raionul Edineț, sătească Bălceana, raionul Hâncești și comunală Cneazevca, raionul Leova.

Pentru asigurarea aplicării uniforme a legislației electorale aferente organizării și desfășurării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din 5 decembrie 2021 și în temeiul art. 18 alin. (2) și (5) și art. 145 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. În cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 5 decembrie 2021, care se va desfășura în circumscripțiile electorale: municipală Bălți, sătească Opaci, raionul Căușeni, comunală Hârtop, raionul Cimișlia, orășenească Cupcini, raionul Edineț, sătească Bălceana, raionul Hâncești și comunală Cneazevca, raionul Leova, următoarele hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale se aplică în modul corespunzător:

1) nr. 4/2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021”, cu modificările ulterioare;

2) nr. 70/2021 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, în scopul asigurării desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021”;

3) nr. 149/2021 „Cu privire la transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 1 decembrie 2021

Nr. 187