Nr. 207 - cu privire la aplicarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți din 19 decembrie 2021

  • 08.12.2021
  • 1252
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la aplicarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale
în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar
în circumscripția electorală municipală Bălți din 19 decembrie 2021
 
Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 203 din 6 decembrie 2021, a fost stabilită data de 19 decembrie 2021 pentru desfășurarea turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți.
Pentru asigurarea aplicării uniforme a legislației electorale aferente organizării și desfășurării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți din 19 decembrie 2021 și în temeiul art. 18 alin. (2) și (5) și art. 26 alin. (1) lit. o) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. În cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 19 decembrie 2021, care se va desfășura în circumscripția electorală municipală Bălți, următoarele hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale se aplică în modul corespunzător:
1) nr. 4/2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021”, cu modificările ulterioare;
2) nr. 70/2021 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, în scopul asigurării desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021”;
3) nr. 149/2021 „Cu privire la transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 8 decembrie 2021
Nr. 207