Nr. 1137 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău

  • 29.09.2017
  • 4058
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local

 privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău

 

Întru executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1122 din 19 septembrie 2017 „Cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău”, luînd act de răspunsul Ministerului Finanțelor, înregistrat la Comisie sub nr. CEC 7/5480 din 29 septembrie 2017, prin care informează Comisia despre demararea acțiunilor în vederea asigurării alocării resurselor financiare necesare pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local, precum şi în temeiul art. 18, 26 şi 175 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (se anexează).

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare Primăriei municipiului Chișinău, Consiliului municipal Chișinău, precum şi organelor electorale, după constituirea acestora.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acţiunilor din Program se va efectua de către Direcţia management alegeri și de alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Alina RUSSU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 29 septembrie 2017

Nr. 1137