Nr. 4398 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Telenești

  • 08.12.2015
  • 2408
  • 0

 

HOTĂRÎRE

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul raional Telenești

 

Secretarul Consiliului raional Telenești a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Ioxa Eugenia aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Cazacu Andrian ales pe lista Partidului Democrat din Moldova, Loreti Anton ales pe lista Partidului Liberal şi documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier candidaților supleanți.

Totodată, prin sesizarea, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC 7/14398 din 2 decembrie 2015, Oficiul teritorial Orhei al Cancelariei de Stat a informat Comisia despre starea de incompatibilitate a consilierilor Manoli Diana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Harghel Vasile și Gori Ștefan aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova. Sesizarea este însoţită de documente din care rezultă că dna Manoli Diana, din data de 27 iunie 2015, deține funcția de președinte al raionului Telenești, dl Harghel Vasile, la 27 iunie 2015, a fost ales în funcția de vicepreședinte al raionului Telenești, iar dl Gori Ștefan, de la data de 2 ianuarie 2008, exercită funcția de vicedirector al IMSP Spitalul raional Telenești.

Examinînd documentele prezentate, se constată starea de incompatibilitate prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, care prevede că mandatul alesului local este incompatibil calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică și cu calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale).

Astfel, în conformitate cu art. 8 alin. (1) al legii menționate, alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii.

Dat fiind faptul că dna Manoli Diana și dnii Harghel Vasile și Gori Ștefan nu au demisionat din una din funcţiile incompatibile în termenul stabilit, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatelor de consilier conform art. 8 alin. (21) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, la cererea persoanelor interesate.

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Telenești le revin candidaților supleanți Anton Octavian și Barscov Rodica de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Eșanu Tudor de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Cuculescu Iurie de pe lista Partidului Liberal. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 23 iunie 2015. La atribuirea mandatelor s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți Badan Nicolae și Chicu Nelea de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și Sîrbu Angela, Manoli Ludmila, Țurcanu Tudor, Pasat Anatolie și Ozun Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care aceștia refuză atribuirea mandatelor de consilier.

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 alin. (1) lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f), alin. (3) și alin. (31) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 21, 23, 24 25 și 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Manoli Diana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Harghel Vasile și Gori Ștefan aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Telenești.

2. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatele consilierilor Ioxa Eugenia aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Cazacu Andrian ales pe lista Partidului Democrat din Moldova și Loreti Anton ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional Telenești.

3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Telenești candidaților supleanți Anton Octavian și Barscov Rodica de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Eșanu Tudor, Roșca Ion și Popa Adela de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Cuculescu Iurie de pe lista Partidului Liberal.

4. Se preavizează consilierii Anton Octavian, Barscov Rodica, Eșanu Tudor, Cuculescu Iurie Roșca Ion și Popa Adela asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chișinău, 8 decembrie 2015

Nr. 4398