Nr. 2313 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei

  • 27.02.2024
  • 349
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Mihai Anastasia și Balaban Ludmila alese pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Mitoc le revin candidaților supleanți Procop Gheorghe și Harea Mihail de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, confirmată prin hotărârea nr. 6 din 14 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Mitoc nr. 25/18.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Mihai Anastasia și Balaban Ludmila alese pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei, candidaților supleanți Procop Gheorghe și Harea Mihail de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.
3. Se preavizează consilierii Procop Gheorghe și Harea Mihail asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 27 februarie 2024
Nr. 2313