Nr. 3414 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca

  • 24.12.2019
  • 1301
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Scutari Petru ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Pușcari Piotr, Arnaut Natalia aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca le revin candidaților supleanți Răileanu Vladimir de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Scodioglo Valentina, Grec Mihail de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”. Listele au fost confirmate prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 7 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Scutari Petru ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Pușcari Piotr, Arnaut Natalia aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca.

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca, candidaților supleanți Răileanu Vladimir de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Scodioglo Valentina, Grec Mihail de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierii Răileanu Vladimir, Scodioglo Valentina și Grec Mihail asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                               

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 24 decembrie 2019

Nr. 3414