Nr. 695 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia

  • 21.09.2022
  • 1594
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Trandafilov Ivan ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Avdarma îi revine candidatului supleant Coceanji Fiodor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Comrat din 24 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Casîm Mihail de pe lista aceluiași partid.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a consilierului Trandafilov Ivan a fost depusă la consiliu pe data de 20 iulie 2022, iar la Comisie a fost recepționată pe 13 septembrie 2022, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului sătesc Avdarma nu a respectat termenul stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Trandafilov Ivan ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia, candidatului supleant Coceanji Fiodor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Coceanji Fiodor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Avdarma, doamna Nedealcova Anna, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 sau pe adresa de email info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 septembrie 2022
Nr. 695