Nr. 807 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei

  • 06.12.2022
  • 1438
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Busuioc Ion ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peresecina îi revine candidatului supleant Şchiopu Alexei de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Central) din 30 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarațiile de refuz ale candidaților supleanți Popa Tatiana, Cegodari Iuliana și Roşca Fiodor  de pe lista blocului respectiv.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art.10 alin.(1), art.164 alin. (1) și art.165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Busuioc Ion ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei, candidatului supleant Şchiopu Alexei de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Şchiopu Alexei asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119) sau la adresa de e-mail info@cec.md.
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                              Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 6 decembrie 2022
Nr. 807