Nr. 885 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trifăuți, raionul Soroca

  • 20.01.2023
  • 1587
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Trifăuți, raionul Soroca
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Crasnavciuc Iurie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Trifăuți, raionul Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Trifăuți îi revine candidatului supleant Coțaga Elena de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 30 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarațiile de refuz ale candidaților supleanți Bruma Dinu și Russu Radu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), art. 32, art. 172 alin. (12) din Codul electoral, art.10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Crasnavciuc Iurie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Trifăuți, raionul Soroca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Trifăuți, raionul Soroca, candidatului supleant Coțaga Elena de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Coțaga Elena asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).  
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 20 ianuarie 2023
Nr. 885