Nr. 995 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia

  • 21.03.2023
  • 467
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Petrov Ion ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Baroncea îi revine candidatului supleant Godorogea Tatiana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Drochia (sediul Central) din 30 octombrie 2019.
Comisia constată că certificatul de deces al consilierului a fost eliberat în data de 7 aprilie 2021, iar la Comisie a fost recepționat pe 9 martie 2023, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului comunal Baroncea nu a respectat termenul de 15 zile pentru prezentarea documentului la Comisie, stabilit la pct. 22 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), art. 32, art. 172 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art.164 alin. (1) și art.165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. i) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia, candidatului supleant Godorogea Tatiana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Godorogea Tatiana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Baroncea, doamna Hainițchi Tatiana, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 22 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 martie 2023
Nr. 995