Nr. 1090 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești

  • 24.05.2023
  • 1504
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Șoldănești
 
            Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Micu Nicolai ales pe lista Partidului Democrat din Moldova (Partidul Social Democrat European) în Consiliul raional Șoldănești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Întrucât lista candidaților supleanți a Partidului Democrat din Moldova (Partidul Social Democrat European) s-a epuizat, a fost restabilit șirul descrescător în condițiile art. 172 alin. (9) din Codul electoral, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică i-a revenit listei de candidați din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Șoldănești îi revine candidatului supleant Dereli Larisa de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Șoldănești) din 1 noiembrie 2019.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), art. 32, art. 172 alin. (9) și (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art.164 alin. (1) și art.165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. i) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 22, pct. 24 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Șoldănești candidatului supleant Dereli Larisa de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Dereli Larisa asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                  Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 24 mai 2023
Nr. 1090