Nr. 1733 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina

  • 05.12.2023
  • 576
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Bulgac Stela aleasă pe lista Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți îi revine candidatului supleant Rotari Alexandru de pe lista Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”, confirmată prin hotărârea nr. 33 din 13 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Păpăuți nr. 26/17.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Bulgac Stela aleasă pe lista Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina, candidatului supleant Rotari Alexandru de pe lista Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”.
3. Se preavizează consilierul Rotari Alexandru asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                    Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 5 decembrie 2023
Nr. 1733